top of page

Sau đây là một số hình ảnh về sắp xếp bàn ghế tại
các sự kiện khác nhau để Quý khách tham khảo

1. Tiệc cưới & các sự kiện trang trọng khác
(Đối tượng sử dụng: Trung tâm hội nghị, tiệc cưới, đơn vị tổ chức sự kiện...)

1.1 Hình ảnh một số sự kiện tổ chức trong nhà

1.2 Hình ảnh một số sự kiện tổ chức ngoài trời

1.3 Hình ảnh một số kiểu bàn ghế được sắp xếp theo hình dạng đặc biệt & bắt mắt

2. Tiệc đứng (Cocktail)